ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: โทรศัพท์ 0-4381-6612 :: แฟกซ์ 0-4381 6615 :: Email klsjc@coj.go.th :: Email สำหรับงานคดี klsjc_jud@coj.go.th ::

ข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

6

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยนายธรรมปรมัตถ์  ภูสีน้อยปริตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อพ่อ”  ด้วยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้จัดทำโครงการ “ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อพ่อ” เพื่อร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความควบคุม และบุคลากรภายในหน่วยงาน ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ