ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: โทรศัพท์ 0-4381-6612 :: แฟกซ์ 0-4381 6615 :: Email klsjc@coj.go.th :: Email สำหรับงานคดี klsjc_jud@coj.go.th ::ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
บริการประชาชน
แบบฟอร์ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 6
ตจ.94/61
ครบผัด 1
เวลา 9.00 น.
ตจ.95/61
ผัดฟ้องครั้งที่ 1
เวลา 9.00 น.
ตจ.96/61
ครบผัด 1
เวลา 9.00 น.
พ.59/61
นัดไกล่เลกี่ยชี้สืบ
เวลา 9.00 น.
อ.114/61
สอบคำให้การฯ
เวลา 9.00 น.
อ.120/61
สอบคำให้การฯ
เวลา 9.00 น.