ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: โทรศัพท์ 0-4381-6612 :: แฟกซ์ 0-4381 6615 :: Email klsjc@coj.go.th :: Email สำหรับงานคดี klsjc_jud@coj.go.th ::


ข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

49

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนางอัจฉรา  จรรยามั่น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในสังกัด ได้จัดโครงการ พี่สอนน้อง ร้อง เรื่องเล่า โดยมีนายเสกสรรค์ ศุขพิมาย (เสก โลโซ) และนายสหชาติ  พูลศรี เป็นวิทยากรรับเชิญพิเศษ การดำเนินโครงการในครั้งนี้มุ่งสร้างแรงจูงใจ ข้อคิด ทัศนคติที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน ที่เคยกระทำความผิด และพ้นจากขั้นตอนการดำเนินคดีของศาลไปแล้ว ให้มีแรงผลักดันที่จะหันกลับมาทำความดี สามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมในอนาคต ผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรเอง อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจ และสานฝันให้แก่เยาวชนที่ชื่นชอบในการเล่นดนตรี ได้มีโอกาสเล่นดนตรีร่วมกับศิลปินในดวงใจของตนเอง ทั้งนี้นายเสกสรรค์ ศุขพิมาย (เสก โลโซ) ได้ร่วมร้องเพลงและเล่นดนตรีกับเยาวชน (นักเรียนจากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์) เพื่อสร้างความเพลิดเพลินและความสนุกสนาน สลับกับการถ่ายทอดเรื่องราวและการให้ข้อคิดที่ดีๆ แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ และในโอกาสนี้ได้มีการทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์และนายเสกสรรค์ ศุขพิมาย (เสก โลโซ) ในการทำกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ เพื่อสังคมและเยาวชนต่อไป จัด ณ ห้องทศพร โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 7
อ.158/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.268/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.9/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
ตจ.53/60
ครบผัดฟ้องครั้งที่ 1
ห้องพิจารณาที่ -
ตจ.54/60
ครบผัดฟ้องครั้งที่ 1
ห้องพิจารณาที่ -
ตจ.55/60
ครบผัดฟ้องครั้งที่ 1
ห้องพิจารณาที่ -
พ.16/60
นัดไกล่เกลี่ย/ชี้/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ