ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: โทรศัพท์ 0-4381-6612 :: แฟกซ์ 0-4381 6615 :: Email klsjc@coj.go.th :: Email สำหรับงานคดี klsjc_jud@coj.go.th ::

ข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

19

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. นายธรรมปรมัตถ์  ภูสีน้อยปริตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์   นายสถาบัน บุญเติม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชุมแพ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันจัดทำโครงการ “สัปดาห์วันศาลยุติธรรม 135 ปี” กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการปลูกต้นไม้ประจำศาลยุติธรรม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่องค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงก่อตั้งศาลยุติธรรมขึ้น โดยมีข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ผู้พิพากษาสมทบ และประชาชนร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 4
มต.2/60
ผัดฟ้องครั้งที่ 1
ห้องพิจารณาที่ -
อ.247/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
ตจ.92/60
ผัดฟ้องครั้งที่ 1
ห้องพิจารณาที่ -
พ.29/60
นัดไกล่เกลี่ย/ชี้/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ