ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: โทรศัพท์ 0-4381-6612 :: แฟกซ์ 0-4381 6615 :: Email klsjc@coj.go.th :: Email สำหรับงานคดี klsjc_jud@coj.go.th ::ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
บริการประชาชน
แบบฟอร์ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

2

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายประยุทธ ไชยพิณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ได้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ นางสาวจินดา โพธิสาร เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน ข้าราชการดีเด่นประจำไตรมาสที่ ๒ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการพนักงานให้บริการดีเด่น” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพการให้บริการ ยกย่องเชิดชูข้าราชการและพนักงานที่มีความโดดเด่นในการให้บริการให้ปรากฏเป็นตัวอย่างที่ดีของการมีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 5
พ.134/61
นัดไกล่เลกี่ยชี้สืบ
เวลา 09:00
พ.96/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก
เวลา 09:00
อ.240/61
สอบคำให้การฯ
เวลา 09:00
อ.241/61
สอบคำให้การฯ
เวลา 09:00
อ.64/61
นัดพร้อม
เวลา 09:00