ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: โทรศัพท์ 0-4381-6612 :: แฟกซ์ 0-4381 6615 :: Email klsjc@coj.go.th :: Email สำหรับงานคดี klsjc_jud@coj.go.th ::ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
บริการประชาชน
แบบฟอร์ม
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

23

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายประยุทธ  ไชยพิณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล นางฉลวย กุลนรากร ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะผู้พิพากษาสมทบ และคณะเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมมีประสบการณ์เพิ่มเติมในการปฏิบัติงาน อันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืนต่อไป
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 1
อ.118/61
นัดพร้อม
เวลา 09:00