ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: โทรศัพท์ 0-4381-6612 :: แฟกซ์ 0-4381 6615 :: Email klsjc@coj.go.th :: Email สำหรับงานคดี klsjc_jud@coj.go.th ::


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

3

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายธรรมปรมัตถ์  ภูสีน้อยปริตร  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการติดตามเด็ก เยาวชนและครอบครัวหลังมีคำสั่งเข้ามาตรการพิเศษ   แทนการพิพากษาตามมาตรา 90 , 132 ประจำปี 2560  โดยจัดให้มีการรายงานตัวกับคณะผู้พิพากษาสมทบ (นางฉวีวรรณ  หล่อตระกูล, นางทองสมุทร เล็กเอกรัตน์, นายสืบเกียรติ ตั้งทีฆาโชติ, นางจีรวรรณ ธัญญขันธ์,  นายสมชาย สันติพานิชย์วงศ์, นายภานุพงษ์ ลัทธิ์ถีระสุวรรณ) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบและช่วยติดตามเรื่องการเรียน อาชีพ พฤติกรรม รวมถึงเรื่องครอบครัว ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์  
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 6
อ.221/60
สอบคำให้การฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.222/60
สอบคำให้การฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ตจ.224/60
ครบผัด 1
ห้องพิจารณาที่ -
ตจ.225/60
ครบผัดฟ้องครั้งที่ 1
ห้องพิจารณาที่ -
ตจ.226/60
ครบผัดฟ้องครั้งที่ 1
ห้องพิจารณาที่ -
ตจ.227/60
ผัดฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)