ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: โทรศัพท์ 0-4381-6612 :: แฟกซ์ 0-4381 6615 :: Email klsjc@coj.go.th :: Email สำหรับงานคดี klsjc_jud@coj.go.th ::

ประชุมผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนสิงหาคม 2560

ประชุมผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนสิงหาคม 2560
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายธรรมปรมัตถ์ ภูสีน้อยปริตร  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ นางบุญทิวา ทวีสิทธิ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ คณะผู้พิพากษาสมทบ  พร้อมข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้ร่วมกันประชุมหารือและแก้ไขข้อปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน  สรุปกิจกรรม/โครงการในเดือนที่ผ่านมา  และวางแผนการจัดกิจกรรม/โครงการในเดือนถัดไป  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์


เอกสารแนบ