ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: โทรศัพท์ 0-4381-6612 :: แฟกซ์ 0-4381 6615 :: Email klsjc@coj.go.th :: Email สำหรับงานคดี klsjc_jud@coj.go.th ::

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อพ่อ”

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อพ่อ”
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยนายธรรมปรมัตถ์  ภูสีน้อยปริตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อพ่อ”  ด้วยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้จัดทำโครงการ “ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อพ่อ” เพื่อร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความควบคุม และบุคลากรภายในหน่วยงาน ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์


เอกสารแนบ