ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: โทรศัพท์ 0-4381-6612 :: แฟกซ์ 0-4381 6615 :: Email klsjc@coj.go.th :: Email สำหรับงานคดี klsjc_jud@coj.go.th ::

กิจกรรมชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 8/2560

กิจกรรมชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 8/2560
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายธรรมปรมัตถ์  ภูสีน้อยปริตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรม “ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์” ประจำปี 2560 ครั้งที่ 8/2560 เพื่อให้สมาชิกได้พบปะหารือข้อราชการตลอดจนประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานของหน่วยงานในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์


เอกสารแนบ