ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: โทรศัพท์ 0-4381-6612 :: แฟกซ์ 0-4381 6615 :: Email klsjc@coj.go.th :: Email สำหรับงานคดี klsjc_jud@coj.go.th ::

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขอปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับคดีนายประกันของศาลจังหวัดกาฬสินธุ์

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขอปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับคดีนายประกันของศาลจังหวัดกาฬสินธุ์
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายธรรมปรมัตถ์  ภูสีน้อยปริตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ นางปราเนียม เกตุสัญชัย ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมโครงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขอปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกันของศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ โรงแรมริมปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์


เอกสารแนบ