ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: โทรศัพท์ 0-4381-6612 :: แฟกซ์ 0-4381 6615 :: Email klsjc@coj.go.th :: Email สำหรับงานคดี klsjc_jud@coj.go.th ::

โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2560

โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายธรรมปรมัตถ์ ภูสีน้อยปริตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ นางลดาวัลย์  พานิชการ, นายธานี  ศิริสินธุวนิช, นายสมชาย สันติพานิชย์วงศ์ ผู้ประนีประนอม  นางปราเนียม เกตุสัญชัย ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ประจำปี พ.ศ. 2560 ขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของคู่ความในการยุติข้อพิพาทด้วยตนเอง เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในสังคมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีครอบครัวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์  ตามนโยบายสำนักงานศาลยุติธรรม ณ ที่ว่าการอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์


เอกสารแนบ