ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: โทรศัพท์ 0-4381-6612 :: แฟกซ์ 0-4381 6615 :: Email klsjc@coj.go.th :: Email สำหรับงานคดี klsjc_jud@coj.go.th ::

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2560 รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2560 รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายธรรมปรมัตถ์  ภูสีน้อยปริตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้ส่งตัวแทนนักเรียนโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย  เนื่องในวันรพี 7 สิงหาคม 2560 เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2560 รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคมได้รับรางวัลชมเชย รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องประชุมสัญญาธรรมศักดิ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม./


เอกสารแนบ