ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: โทรศัพท์ 0-4381-6612 :: แฟกซ์ 0-4381 6615 :: Email klsjc@coj.go.th :: Email สำหรับงานคดี klsjc_jud@coj.go.th ::

การจัดเทศน์มหาชาติมหากุศล


เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 14.30 น. นายธรรมปรมัตถ์ ภูสีน้อยปริตร  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ นางบุญทิวา ทวีสิทธิ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ คณะผู้พิพากษาสมทบ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมงานการจัดเทศน์มหาชาติมหากุศล เพื่อหาทุนจัดสร้างพระประธานประจำพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2560 ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ แก่งดอนกลาง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์./  


เอกสารแนบ