ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: โทรศัพท์ 0-4381-6612 :: แฟกซ์ 0-4381 6615 :: Email klsjc@coj.go.th :: Email สำหรับงานคดี klsjc_jud@coj.go.th ::

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล พร้อมจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร วัดอนุเขตตาราม

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล พร้อมจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร วัดอนุเขตตาราม
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายธรรมปรมัตถ์  ภูสีน้อยปริตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ นางบุญทิวา  ทวีสิทธิ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ คณะผู้พิพากษาสมทบ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพล พร้อมจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร  ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจ เป็นระยะเวลา 1 พรรษา ณ วัดอนุเขตตาราม ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์./  


เอกสารแนบ