ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: โทรศัพท์ 0-4381-6612 :: แฟกซ์ 0-4381 6615 :: Email klsjc@coj.go.th :: Email สำหรับงานคดี klsjc_jud@coj.go.th ::

ประชุมผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนกันยายน 2560

ประชุมผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนกันยายน 2560
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นายธรรมปรมัตถ์ ภูสีน้อยปริตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ นางบุญทิวา ทวีสิทธิ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ คณะผู้พิพากษาสมทบ พร้อมข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันประชุมหารือและแก้ไขข้อปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน สรุปกิจกรรม/โครงการในเดือนที่ผ่านมา และวางแผนการจัดกิจกรรมโครงการในเดือนถัดไป ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์./  


เอกสารแนบ