ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: โทรศัพท์ 0-4381-6612 :: แฟกซ์ 0-4381 6615 :: Email klsjc@coj.go.th :: Email สำหรับงานคดี klsjc_jud@coj.go.th ::

ผังที่นั่งสอบข้อเขียนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนฯ จังหวัดกาฬสินธุ์

ผังที่นั่งสอบข้อเขียนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนฯ จังหวัดกาฬสินธุ์
- ผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ (รายใหม่) สอบข้อเขียน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 : เวลา 09.00 - 11.00 น.
- ผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ (รายใหม่) สอบปากเปล่า ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 : เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

- ผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ (รายเก่า) สอบปากเปล่า ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 : เวลา 09.00 - 11.00 น.