ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: โทรศัพท์ 0-4381-6612 :: แฟกซ์ 0-4381 6615 :: Email klsjc@coj.go.th :: Email สำหรับงานคดี klsjc_jud@coj.go.th ::

โครงการครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายประยุทธ ไชยพิณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล คณะผู้พิพากษาสมทบ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ “ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน” โดยความร่วมมือระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย ร่วมกับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๘ ค่ายสีหราชเดโชไชย จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ไม่ให้หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำ อีกทั้งเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดได้เรียนรู้จักตนเอง ฝึกระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม ตระหนักถึงการกระทำความผิดที่ตนเองได้ทำและมองเห็นคุณค่าของตนเองที่มีต่อสังคม ในการนี้ นายชาติชาย โฆษิตวัฒนฤกษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธี ณ กรมทหารราบที่ ๘ ค่ายสีหราชเดโชไชย จังหวัดขอนแก่น


เอกสารแนบ