ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: โทรศัพท์ 0-4381-6612 :: แฟกซ์ 0-4381 6615 :: Email klsjc@coj.go.th :: Email สำหรับงานคดี klsjc_jud@coj.go.th ::

วันรพี ประจำปี ๒๕๖๑

วันรพี ประจำปี ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายประยุทธ ไชยพิณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อถวายสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ซึ่งได้รับยกย่องเป็น “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” และจัดโครงการ “แข่งขันตอบปัญหากฎหมายและกิจกรรมบอร์ดนิทรรศการและศาลจำลอง เนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๑” เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับภูมิภาค (ภาค๔)  ณ บริเวณชั้น ๑ และห้องประชุมใหญ่ชั้น ๓ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งผู้ชนะการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายคือนักเรียน “โรงเรียนคำม่วง”  โดยการจัดงานดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะครูอาจารย์ นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน และประชาชนเป็นอย่างดี


เอกสารแนบ