ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: โทรศัพท์ 0-4381-6612 :: แฟกซ์ 0-4381 6615 :: Email klsjc@coj.go.th :: Email สำหรับงานคดี klsjc_jud@coj.go.th ::

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายประยุทธ ไชยพิณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ให้การต้อนรับนายชัยรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ผู้พิพากษาสมทบ และข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมมีประสบการณ์เพิ่มเติมในการปฏิบัติงาน อันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืนต่อไป


เอกสารแนบ