ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: โทรศัพท์ 0-4381-6612 :: แฟกซ์ 0-4381 6615 :: Email klsjc@coj.go.th :: Email สำหรับงานคดี klsjc_jud@coj.go.th ::

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายประยุทธ ไชยพิณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ นางปราเนียม เกตุสัญชัย ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลฯ พร้อมด้วยข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคาร ๖๐๖ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร


เอกสารแนบ