ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: โทรศัพท์ 0-4381-6612 :: แฟกซ์ 0-4381 6615 :: Email klsjc@coj.go.th :: Email สำหรับงานคดี klsjc_jud@coj.go.th ::

โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนภายในสถาบันการศึกษา

โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนภายในสถาบันการศึกษา
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายประยุทธ ไชยพิณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล คณะผู้พิพากษาสมทบ และคณะเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนภายในสถาบันการศึกษา” ในการนี้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน เห็นประโยชน์ของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและเรียนรู้ประโยชน์ของการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ณ โรงเรียนจำปาหลวง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์


เอกสารแนบ