ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: โทรศัพท์ 0-4381-6612 :: แฟกซ์ 0-4381 6615 :: Email klsjc@coj.go.th :: Email สำหรับงานคดี klsjc_jud@coj.go.th ::

โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายประยุทธ ไชยพิณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ได้จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นการสนองแนวทางพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายสำนักงานศาลยุติธรรม กำหนดให้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleanning Day และกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในศาล ได้ร่วมกันทำความดี สร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีในหน่วยงาน ปลูกฝังให้ข้าราชการในศาลมี จิตอาสาพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคม รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวมและเป็นการทำความดีเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ต่อไป ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์


เอกสารแนบ